Privacy Statement

Taxateurs Unie heeft de wijze waarop zij persoonsgegevens verzamelt en verwerkt vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Via onderstaande registraties, en bijbehorende hyperlinks, zijn de betreffende gegevens en doeleinden vermeld:

  • Verwerkingen van persoonsgegevens ihkv relatiebeheer en validatie taxatierapport onder meldingsnummer 1457452
  • Verwerkingen van consumentgegevens onder meldingsnummer 1457440
Uw rechten

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Taxateurs Unie over u verzamelt of een verzoek doen om deze te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres aan:contact@taxateursunie.nl Taxateurs Unie zal binnen vier weken reageren op uw verzoek of bezwaar.

Beveiliging gegevens

Taxateurs Unie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen en om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen

Taxateurs Unie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over het Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Taxateurs Unie

Bezoekadres:
Steenstraat 7F, 5107NE Dongen

Postadres:
Postbus 5058, 5004EB Tilburg

T +31 (0)162-310355

F +31 (0)842-297364

E contact@taxateursunie.nl