Partners

Continuïteitsregeling

In samenwerking met een professionele partner heeft Taxateurs Unie maatregelen getroffen om de continuïteit van haar dienstverlening, bij calamiteiten, te waarborgen.

De maatregelen zijn er op gericht om (directe of indirecte) relaties gedurende een bepaalde periode onafhankelijk van Taxateurs Unie toegang te laten houden tot de meest essentiële functies van het Taxateurs Unie platform. Het gaat hierbij met name om inzage in relevante (gevalideerde) taxatierapporten.

Indien de continuïteit wordt geschaad door een onbeheersbare situatie neemt onze partner de verplichting op zich om, voor een periode van zeven maanden, de dienstverlening deels voort te zetten. Stakeholders behouden in dat geval via een alternatieve URL de toegang tot relevante functie van het Taxateurs Unie platform. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de continuïteit van de rechthebbende gebruikers gewaarborgd blijft.

Hosting

Een betrouwbare hosting partner is van levensbelang voor een Taxatie-Validatie-Platform. De servers staan in het datacenter van onze hosting partner van Taxateurs Unie. Het onderhoud en beheer wordt gedaan door specialisten. De strenge beveiliging gecombineerd het frequent onderhoud zorgen er voor dat de privacy van gegevens goed is gewaarborgd. De ISO 27001 certificering van het datacenter bevestigd de naleving van de strenge vereisten ten aanzien van data opslag.


Modelwaarderapporten

In Nederland zijn momenteel vier modelwaarderapport leveranciers waarmee Taxateurs Unie een samenwerking heeft:

  • ABF Valuation, Calcasa
  • AVIX
  • Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Midas,
  • Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende (NBWO)
  • Ortec Finance, iTax.

Deze partijen zijn niet gerelateerd aan een overheidsinstantie, dan wel brancheorganisatie van makelaars-taxateurs. Zij voldoen aan de kwaliteitscriteria van het NRVT.

Adviesbox

Adviesbox van Intersoftware is hypotheekadvies én financiële planningssoftware voor financieel adviseurs op het gebied van hypotheken, verzekeringen en beleggingen. Door de samenwerking met Intersoftware is er nu een koppeling met de 'taxatie-aanvraagmodule' van Taxateurs Unie. Hierdoor is het mogelijk om snel en gemakkelijk via Adviesbox een taxatieaanvraag te doen bij Taxateurs Unie.

De Adviesbox-gebruiker binnen de hypotheeksoftware via de taxatie-aanvraagmodule de taxatie exporten naar zijn eigen Taxateurs Unie account.
Bent u Adviesbox-gebruiker en u wilt uw Taxateurs Unie-account koppelen? Klik dan hier voor een nadere uitleg.